Chránime a obnovujeme vzácne biotopy na celom Slovensku

Sme tím profesionálnych ochranárov, ktorí sa venujú praktickej ochrane a obnove lesov, lúk a mokradí v územiach Natura 2000

Obnova riečnych ramien a mokradí

Ochrana druhov rastlín a živočíchov

Vysádzanie pôvodných druhov drevín

Pastva v chránených územiach

Naše filmy

Návody a príručky

Adoptujte si kozu ochranárku!

Symbolickou adopciou kozy nám pomôžete obnovovať vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti.

Podporte nás

Vďaka vám obnovíme lesy, ochránime ohrozené druhy a sprietočníme rieky

Najnovšie články