PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Výzva: Pomôžte nám s mapovaním motýľov

Týmto sa obraciame na vás – na milovníkov prírody, ktorí by nám chceli s mapovaním motýľov pomôcť. Vaše prechádzky v prírode si môžete urobiť trošku dobrodružnejšími, tým, že si budete všímať a zaznamenávať spozorované motýle, ich živné rastliny a ďalšie údaje podľa priloženého formulára. Aby sme mohli cielene aplikovať opatrenia na ochranu a záchranu ohrozených druhov motýľov, je potrebné v aktuálnom čase poznať čo najväčší počet lokalít výskytu týchto druhov a ich živných rastlín. Vaše údaje nám môžete zaslať buď vyplnením dotazníka alebo e-mailom na mapovanie.motylov@broz.sk . Motýle sa počas monitoringu nesmú chytať, možno sa na ne len pozerať, prípadne ich odfotiť.

 

Na začiatok by sme chceli upriamiť pozornosť primárne na výskyt žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone).  Konkrétne buďte v strehu v oblasti Bošáckej a Moravsko-Lieskovskej doliny – najmä v území SKUEV Holubyho kopanice (pozrite priloženú mapu). Neskôr otestujeme aj ďalšie druhy motýľov. Mapu záujmového územia si prípadní záujemcovia o spoluprácu môžu zobraziť na:

https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/388

Spomedzi projektových druhov, na ktoré je projekt zameraný, je žltáčik zanoväťový tým najohrozenejším. Jeho výskyt bol viazaný predovšetkým na západné Slovensko. V súčasnosti zostáva len zopár izolovaných lokalít výskytu a je ohrozený vyhynutím. Jeho výskyt je viazaný na lesostepi, obhospodarované (pasené či kosené) lúky a sady. Samice preferujú slnečné záveterné stráne v mierne členitom teréne, okraje úvozov, remízok a lemy lúk. Samčeky rýchlym letom preletujú nízko nad bylinným porastom, často aj naprieč rozľahlejšími plochami lúk a vyhľadávajú miesta s výskytom samičiek.

 

Kľúčovou podmienkou výskytu žltáčikov na lokalite je aj prítomnosť živných rastlín. U žltáčikov zanoväťových sa húsenice živia rôznymi druhmi žlto kvitnúcich zanovätí (Chamaecytisus sp.), o ktorých nájdete viac informácii na https://botany.cz/cs/?s=Chamaecytisus. Samičky kladú belavé vajíčka vretenovitého tvaru na čerstvé zelené výhonky zanovätí. Po vyzretí zmenia vajíčka farbu na oranžovú.

Motýle možno pozorovať lietať v dvoch generáciách: od tretej tretiny mája do polovice júna a od polovice júla do polovice augusta. V tomto období je potrebné si v teréne všímať oranžovo sfarbené žltáčiky rodu Colias sp., prípadne samičky, pri kladení vajíčok na výhonky zanovätí.

  1. Tmavý lem líca krídiel je úzky, poprášený žltooranžovými šupinkami, žilky nie sú svetlo sfarbené
  2. Na líci zadných krídiel je tmavý lem z vnútornej strany lemovaný radom svetlých škvŕn
  3. Rad tmavých škvŕn na rube predných krídiel je málo výrazný, často až zaniká

 

Zanoväť – živná rastlina žltáčikov zanoväťových – má na vňati aj kvetoch jemné biele chĺpky

 

Samičky žltáčikov preferujú mozaikovité extenzívne obhospodarované teplé slnečné biotopy dobre chránené pred poveternostnými vplyvmi:

 

Samčeky žltáčikov možno pozorovať aj na viac otvorených lúkach pri aktívnom vyhľadávaní samičiek:

Fotografie Ľubomír Víťaz

Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu všímavosť a ohľaduplnosť k motýľom. Ak sa rozhodnete ísť sa prejsť a motýle si všímať, veľmi nám môžete pomôcť.

Tak, veľa zdaru a dobré oko!

Zdieľať obsah na: