PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Kvitnúce poniklece

Skúste hádať: čo zaručene zahreje pri srdci projektový tím Subpannonic?

Po rokoch práce cielenej k obnove pastvy v územiach európskeho významu máme za sebou mnoho menších i väčších výziev. Zdolať ich bolo častokrát neľahké. Našou motiváciou však vždy bolo a zostáva obdobie jari. 

Odkedy sa totiž prvé teplé lúče dotknú pôdy, ktorá bola ešte nedávno zatienená náletovými drevinami, na mnohých miestach vykuknú vzácne druhy rastlín, ako napríklad hlaváčiky alebo poniklece. Postupne rozvíjajú svoje listové ružice aj viaceré druhy orchideí. Stúpajúce počty týchto druhov nám veľmi pekným spôsobom ukazujú, že naša snaha stála naozaj za to!

Za úspechom vzostupu početnosti svetlomilných druhov zaiste stojí obnova tradičnej pastvy. Tá, okrem iných prínosov pre biodiverzitu, drží zarastanie spôsobujúce zatieňovanie pôvodne slnečných stanovíšť takzvane „na uzde“. Avšak, práve počas kvitnutia je nutné vzácne rastliny dôsledne ochrániť. Sú to hlavne kozy, ktoré by si na kvetoch veľmi pochutili. Ochranu realizujeme prioritne dvoma spôsobmi. Prvým je dočasné vylúčenie pastvy počas celého obdobia kvitnutia vzácnych druhov. Druhý spôsob možno aplikovať iba v prípadoch, keď rastliny revitalizované stanovištia znovu osídľujú a preto je ich počet nízky. Ide o lokálne vyplotenie jedincov. Vskutku, pastva v chránených územiach má viaceré špecifiká. 

Za spoluprácu na ochrane vzácnych druhov rastlín ďakujeme Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.

Zdieľať obsah na: