PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Uprostred lesov okolo Plaveckého Petra v Malých Karpatoch sa dajú nájsť zvyšky vzácnych trávnato – bylinných plôch na kamenistých úbočiach s krásnymi solitérmi dubov plstnatých, sem tam pretkaných kalinami alebo hlohmi. Na mnohých miestach však túto pôvodnú krásu doslova zhltli umelo vysadené nepôvodné borovice čierne. Preto sme sa od začiatku tohto roka pustili do vyčistenia prvej krásnej kamenistej neprodukčnej plochy na jednom z lesných pozemkov, ktorý je nešvárom nepôvodných borovíc veľmi postihnutý. Od februára sme tu začali oslobodzovať pokrútené duby plstnaté a púšťať svetlo na plochy, kde na neho čakajú posledné exempláre mnohých vzácnych svetlomilných rastlín. Otvára sa tu krásny kúsok pôvodnej krajiny a veríme, že sa v ňom rozbehnú prírodné procesy, ktoré budú kvitnúť a bzučať.

 

Zdieľať obsah na: