Zameriavame sa na praktickú ochranu prírody a podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska.

V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Prezrite si naše projekty

Wildlife protection

Planting of native tree species

Protecting bats and swifts in the cities

Adoptujte si kozu ochranárku!

Symbolickou adopciou kozy nám pomôžete obnovovať vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti.

Donate

Your donation will help restore natural forests, protect endangered species and revitalize rivers

Latest news