Medzinárodný deň lesov na ZŠ Zemianska Olča

Dňa 27.3.2015 sme otvárali Dropie pre všetkých. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa program venovaný Medzinárodnému dňu lesov (21.3.) uskutočnil na pôde školy v ZŠ Zemianska Olča.  Aktivity boli venované spoznávaniu stromov a lesa a ich významu pre vtáky. Programu sa zúčastnilo všetkých 102 žiakov školy. Žiaci zo ZŠ Zemianska Olča sa neboja ani dobrovoľníckej práce a pomoci krajine CHVÚ Ostrovné lúky. V marci…

Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť,…

Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť,…

Víkendovka orezávania hlavových vŕb

V SEV SAŽP Dropie sa v čase 6. až 8.3.2015 organizovala akcia venovaná orezávaniu vŕb, spojenej so sprievodnými aktivitami. Tento rok to bolo vyučovanie tradičného remesla regiónu – košikárstva. V minulosti bolo orezávanie hlavne spôsobom, ako si zabezpečiť drevo na kúrenie. No teraz je dôvod iný. Zachovanie kultúrno historického fenoménu krajiny Žitného ostrova a zvyšovanie biodiverzity…

DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu – poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

Pozývame všetkých manuálnej prácechtivých na dobrovoľnícku akciu „Poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému Dunaja pri obci Bodíky.“ Budeme sadiť pôvodné druhy drevín pozdĺž ramenného systému Kráľova lúka a pokúsime sa vyčistiť okolie od odpadkov. Akciu odporúčame pre každého, kto má chuť si trocha zamakať, komu nie je ľahostajné ako vyzerá naše okolie, kto…