Víkendovka orezávania hlavových vŕb

V SEV SAŽP Dropie sa v čase 6. až 8.3.2015 organizovala akcia venovaná orezávaniu vŕb, spojenej so sprievodnými aktivitami. Tento rok to bolo vyučovanie tradičného remesla regiónu – košikárstva. V minulosti bolo orezávanie hlavne spôsobom, ako si zabezpečiť drevo na kúrenie. No teraz je dôvod iný. Zachovanie kultúrno historického fenoménu krajiny Žitného ostrova a zvyšovanie biodiverzity…