V SEV SAŽP Dropie sa v čase 6. až 8.3.2015 organizovala akcia venovaná orezávaniu vŕb, spojenej so sprievodnými aktivitami. Tento rok to bolo vyučovanie tradičného remesla regiónu – košikárstva.

V minulosti bolo orezávanie hlavne spôsobom, ako si zabezpečiť drevo na kúrenie. No teraz je dôvod iný. Zachovanie kultúrno historického fenoménu krajiny Žitného ostrova a zvyšovanie biodiverzity mokraďných spoločenstiev.

Ak chceme tenké vŕbové prútie využiteľné na košikárstvo, je potrebné vŕbu orezávať každý rok. Ak máme v pláne pestovať vŕbu na drevo, perióda orezávania je raz za 3-5 rokov. Pravidelným orezávaním vieme predĺžiť život vŕby viac než dvojnásobne. Pri orezávaní "na hlavu" vŕba prirodzene bútľavie, vo vnútri kmeňa sa vytvára práchno. Dutiny sú domovom veľkého množstva húb, stavovcov, bezstavovcov… Poskytujú živnú pôdu pre ďalšie rastliny. Hlavová vŕba je skutočne významným prvkom biodiverzity v tak pozmenenej krajine Žitného ostrova.

 

 

 Zdieľať obsah na: