Dňa 27.3.2015 sme otvárali Dropie pre všetkých. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa program venovaný Medzinárodnému dňu lesov (21.3.) uskutočnil na pôde školy v ZŠ Zemianska Olča.  Aktivity boli venované spoznávaniu stromov a lesa a ich významu pre vtáky. Programu sa zúčastnilo všetkých 102 žiakov školy.

Žiaci zo ZŠ Zemianska Olča sa neboja ani dobrovoľníckej práce a pomoci krajine CHVÚ Ostrovné lúky. V marci nám pomohli s vyčistením a úpravou okolia Kosztolányiovského kríža v CHVÚ Ostrovné lúky.Zdieľať obsah na: