PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť, prinášať potrebné živiny a život sa tu začne postupne prebúdzať. „Celý proces sprietočnenia Devínskeho ramena až po jeho úspešné zavŕšenie v týchto dňoch je výsledkom dlhodobej snahy a úspešnej spolupráce ochranárov, vodohospodárov a Ministerstva životného prostredia, ktorá sa pretavila do obnovy voľne prúdiaceho bočného ramena Dunaja na území hlavného mesta“ uvádza minister životného prostredia Peter Žiga. Iba nedávno sa ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia podarilo sprietočniť po niekoľkých desiatkach rokov prvé dve bočné ramená na slovenskom úseku Dunaja – a to konkrétne Veľkolélske rameno pri Komárne a Medveďovské rameno. Aj pri príležitosti osláv Svetového dňa vody je dôležité zdôrazniť význam podobných aktivít pre zlepšenie kvality pitnej vody pre obyvateľov priľahlých obcí – konkrétne v prípade Devínskeho ramena sa zlepší zásobovanie vodných zdrojov nachádzajúcich sa na Slovanskom ostrove pre obyvateľov Devína, či zlepší protipovodňovú ochranu tejto mestskej časti . Aktivita prinesie aj viac vody pre chránený biotop lužného lesa na ostrove. Technickú dokumentáciu k projektu vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Ako uvádza jeho generálny riaditeľ Marián Supek: „Na mieste vtoku aj výtoku ramena bolo znížené brehové opevnenie v šírke 28 metrov, čo zabezpečí opätovné napojenie ramena na hlavné koryto Dunaja. Voda, ktorá začne opätovne prúdiť, významným spôsobom zlepší životné podmienky pre mnohé vodné organizmy. Zväčší sa prietočnosť územia tým sa zlepšia aj podmienky pre odvádzanie vysokých povodňových prietokov v Dunaji. Sprietočnenie ramena je tiež príspevkom k zlepšovaniu ekologického stavu vodných tokov na Slovensku a implementácii Rámcovej smernice o vodách“. Viac info v článku TA3 Na stiahnutie
Zdieľať obsah na: