PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
účastníci exkurzie o prírode blízkom hospodárení v lese

Koncom minulého týždňa sme v rámci projektu LIFE endemic PANALP pripravili dvojdňovú terénnu exkurziu na lesnú správu Duchonka, kde sme si k diskusiám prizvali pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR z Správa CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty a Správa Chko Ponitrie, ale aj lesníkov z viacerých odštepných závodov Lesov SR.

Dotkli sme sa tém prírode blízkeho hospodárenia v lese, manažmentu chránených území, možných dôsledkov klimatickej zmeny, potreby zadržiavania vody v krajine, vplyvu hospodárenia v lese na riečnu sieť a mnoho, mnoho ďalšieho. Pre nás veľmi podstatným bodom bola aj vzájomná spolupráca pri aktívnom manažmente xerotermov, bývalých pasienkov a iných pre biodiverzitu vzácnych lokalít, kde práve Duchonka je krásnym príkladom spolupráce ochranárov a lesníkov. Keďže v tíme boli skúsení entomológovia, ekológovia a botanici, ale aj lesníci s úctou k prírode, argumentov pre dobrú spoluprácu bolo naozaj veľa. Témy boli občas náročné a diskusie intenzívne, výživné, ale najmä argumentačne hodnotné, slušné a prínosné pre obe strany.

Čo je ale pre nás dôležité je to, že sme identifikovali aj niekoľko problémov vo vzájomnej komunikácii a vysvetlili si naše východiská, ale aj možné riešenia do budúcnosti. Dobre nastavenú komunikáciu chápeme ako základ úspešnej spolupráce. Ďakujeme lesnej správe Duchonka za skvelý sprievod a všetkým účastníkom za ich prínos. Tešíme sa na všetky skvelé veci, ktoré sa nám spolu pre prírodu podarí zrealizovať.
Zdieľať obsah na: