PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
LIFE syseľ. Ochrana sysľa pasienkového

Dva somáriky zo ZOO Bojnice minulý týždeň pricestovali na Salaš Šurice. Nachádza sa tam územie európskeho významu, vyhlásené pre sysľa pasienkového a niekoľko ďalších vzácnych a chránených živočíchov, s názvom Soví hrad. Keďže pre tieto živočíchy je nevyhnutné spásanie trávnych porastov, aj tieto dve fešandy dopomôžu k udržiavaniu vhodného biotopu prekrásnych pasienkov vhodných aj pre sysľa v nasledujúcich rokoch.

Obnovou pastvy v krajine a podporou miestnych hospodárov dosiahneme okrem primárneho profitu z chovu zvierat, aj lepšiu biodiverzitu a rôznorodosť a krajinu vhodnú pre mnohé živočíchy, napríklad aj pre sysľa.

Zdieľať obsah na: