PROJEKT: Game on! V hre je naša budúcnosť, zastavme zmenu klímy!
Vystavené fotografie mokradí

K tohtoročnému Svetovému dňu mokradí sme pripravili výstavu fotografií zachytávajúce mokrade z oblasti Záhoria a Podunajska. Výstavu si môžete pozrieť na Vajanského nábreží počas celého mesiaca február.
Fotografiami chceme okoloidúcim priblížiť jedinečnú atmosféru týchto vzácnych prírodných miest, ktorú má bežný človek len málokedy možnosť zažiť na vlastnej koži. Výstavu sme symbolicky umiestnili pri Dunaj, keďže Dunaj vo svojej vnútrozemskej delte pod Bratislavou vytvára najväčšiu sústavu mokradí na našom území.

Na výstave nájdete aj niektoré menej známe druhy, napríklad náš jediný pôvodný druh korytnačky – korytnačku močiarnu, ktorá je dnes na pokraji vyhynutia. Podobný osud stretáva viaceré druhy viazané na mokrade, pretože mokradné biotopy sú dnes jedny z najohrozenejších vôbec.

Mokrade prinášajú úžitok nielen komárom, ale aj ľuďom, či už je to v podobe veľmi efektívnej protipovodňovej ochrany, pretože dokážu zadržať obrovské množstvá vody, alebo ako „ochladzovače“ v horúcich letných mesiacoch. Pravidelne zaplavované lužné lesy v okolí riek zas dokážu „vysať“ obrovské množstvá CO2 z atmosféry, až dvojnásobok v porovnaní s lesmi vo vyšších nadmorských výškach. Predovšetkým teraz, v čase prebiehajúcej klimatickej zmeny sú mokrade naším významným spojencom.

Výstava bola pripravená v rámci projektu Game on! Don’t let climate change end the game!

Sponzorom výstavy je Veolia.

Zdieľať obsah na: