PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Prebiehajúce práce v rámci projektu LIFE BeeSandFish

Každoročne, 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí.

BROZ oslavuje tento rok Svetový deň mokradí aktívnou prácou na ich revitalizácii – aktuálne prebiehajú terénne úpravy pre rozsiahlu obnovu dynamického vodného režimu mokradí pri obci Klížska Nemá. V rámci aktivít projektu LIFE BeeSandFish v spolupráci s vodohospodármi realizujeme napojenie mokradí naspäť na Dunaj formou prepojovacieho ramena v dĺžke približne 170 m. Celkovo obnovíme mokrade s dynamickým režimom ich zaplavovania na rozlohe viac ako 20 hektárov.

Zdieľať obsah na: