Grantová výzva – projekt o klíme 

Ste environmentálna, alebo mládežnícka organizácia? Venujete sa osvete a vzdelávaniu? 

Pozývame Vás do grantovej výzvy zameranej na zvyšovanie povedomia a angažovanosti v otázkach týkajúcich sa zmeny klímy. Cieľová skupina sú mladí ľudia vo veku 15-35 rokov.

Budeme radi, ak predložíte svoj projekt na základe informácii v grantovej výzve a zvyšných prílohách.

Viac informácií o projekte na oficiálnej stránke: https://climategame.eu/sk/