PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Intenzívne poľnohospodárstvo na veľkých plochách doslova vygumovalo život z krajiny. Do veľkej miery za to môže aj zle nastavená poľnohospodárska politika podnecujúca intenzívny spôsob hospodárenia, ktorý vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie. Z vidieckej krajiny mizne pestrosť a s ňou aj vtáčí spev, motýle a opeľovače. Ak stratíme prírodnú rozmanitosť krajiny, stratíme aj jej zdravie a odolnosť.

Preto je potrebná zásadná zmena poľnohospodárskej politiky a nastavenie dotácií pre farmárov tak, aby boli motivovaní hospodáriť ohľaduplne k prírode a jej diverzite.

Ako?

Teraz máme jedinečnú príležitosť na oživenie našej krajiny. Aktuálne prebieha reforma poľnohospodárskej politiky a máme možnosť nastaviť nové, lepšie pravidlá pre prírodu aj pre ľudí. Poľnohospodárstvo totiž určuje ako bude vyzerať krajina, v ktorej žijeme. Či to budú veľké a intenzívne striekané polia bez života, s rizikom priesaku pesticídov a hnojív do podzemných vôd. Alebo dáme viac podpory farmárom, ktorí hospodária citlivo a ohľaduplne k našej krajine. Chovajú zvieratá extenzívnym spôsobom a starajú sa o naše pasienky a lúky, aby nezarástli, lebo aj oni potrebujú citlivú ruku človeka. Starajú sa o živú krajinu.

Sme to my kto žije v tejto krajine a aj z našich daní pochádzajú poľnohospodárske dotácie. Máme právo žiadať za ne také nastavenie poľnohospodárskych dotácií, ktoré podporí citlivé využívanie našej krajiny.

Tlak proti zmenám však môže byť veľký, pretože niektorým agropodnikateľom, ktorí hospodária intenzívne a na veľkoplošných poliach, súčasný spôsob vyhovuje. Dosiahnu tým väčšie zisky, môžu používať väčšie stroje, intenzívnejšie postupy a na obrábanie rovnakej plochy im stačí zamestnať menej ľudí. Musíme preto politikom ukázať, že existujú aj poľnohospodári, ktorí chcú hospodáriť inak, aj to, že spoločenský dopyt po zmene je veľký.
Kvôli prírode, kvôli adaptácii našej krajiny na klimatickú zmenu, kvôli biodiverzite (hmyzu, vtákov a pôdnych organizmov), kvôli živej krajine.

Informačná stránka petície Za živú krajinu: https://www.zazivukrajinu.sk/

Podpis petície Za živú krajinu priamo, na tomto linku : http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1117620

Zdieľať obsah na: