PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Prietok vody je nižší ako bolo dohodnuté

V tomto prebiehajú po dlhom čase 2 simulované záplavy ramennej sústavy. Po sérii rokovaní a úspešnej petícii sa nám podarilo presadiť to, čo je v manipulačnom poriadku k vodnému dielu Gabčíkovo schválené. Avšak doposiaľ sa organizácia záplav podriaďovala zložitému administratívnemu procesu.
Záplava ramennej sústavy, ktorá aktuálne prebieha, však stále má svoje nedostatky.
V týchto dňoch do Vnútrozemskej delty Dunaja prúdi prietok 90 m3/sec., pri príležitosti letnej simulovanej záplavy. Včera malo do územia počas 3 hodín prúdiť 120 m3/sec. o ktoré sme žiadali v rámci petície Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja. Bohužiaľ tento rok sa na poslednú chvíľu takto dohodnutý prietok zrušil. Ako vysvetlenie sme dostali, že je to kvôli chatárom v záplavovom území. „Podmienky za akých boli chaty postavené budú predmetom skúmania kompetentných úradov“, povedal včera na tlačovej konferencii minister Ján Budaj. Minister priletel na TK na vrtuľníku a pozrel si záplavy aj z vtáčej perspektívy.

Tak ako povedal včera na tlačovej konferencii predseda BROZ, Tomáš Kušík: „Pre tentokrát dôverujeme vedeniu Vodohospodárskej výstavby, že má rovnaký záujem ako my – vpúšťať do územia viac vody a postupne pracovať na tom, aby sa všetky prekážky v tomto procese boli odstránené. Garanciou by nám mohla byť aj osobná angažovanosť p. ministra Budaja v tejto veci.“

Budeme účastníkom všetkých stretnutí a budeme pozorne sledovať štátne orgány, ako v tejto veci postupujú.

Pomaly sa síce pri záchrane Vnútrozemskej delty Dunaja hýbeme vpred, ale aktuálny prietok 90 m3/sec. považujeme za prešľapovanie na mieste v celom našom úsilí za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja.

Tak držme si palce, aby ideálne už v budúcom roku, záujem zopár jednotlivcov nebol uprednostňovaný pred celospoločenským záujmom ochrany biodiverzity, klímy a vodných zdrojov.

Zdieľať obsah na: