PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Do Vnútrozemskej delty Dunaja aktuálne prúdi voda z dôvodu letnej simulovanej záplavy. Zatiaľ najvyšší prietok za posledných 19 rokov – 120 m3/sec. Takýto prietok sme žiadali už v rámci petície Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja v roku 2020 a odvtedy na každom rokovaní s vodohospodármi z Vodohospodárskej výstavby a Ministerstvom ŽP, pod ktorého rezort spadajú.
Viac vody pre toto vzácne územie sme žiadali spolu s odborníkmi z VÚVH a Štátnou ochranou prírody a vyššie prietoky boli tomuto územiu už niekoľkokrát prisľúbené, ale až teraz sú realitou.
Trvalo to, kým sa všetci zúčastnení (paradoxne všetko rezortné organizácie MŽP) dohodli, že sa tak udeje. Sme radi, že sa to za úradovania súčasného ministra životného prostredia podarilo.
Tento prietok a vodná dynamika počas neho sa využijú na vypláchnutie sedimentov z hornej časti územia a neskôr – o 3 dni, keď sa prietok zníži, sa prehrádzky v riečnych ramenách zahradia a územie lužných lesov sa zaplaví.
Vnútrozemská delta Dunaja je územie, ktoré bolo najviac ovplyvnené výstavbou VD Gabčíkovo a jeho ekosystémy sú dlhodobo poddimenzované, čo sa týka dotácie vodou.
Veríme, že prietoky takéhoto rozsahu nie sú len testovacie, ale ukotvia sa aj v Manipulačnom poriadku VD Gabčíkovo a budú do územia vpúšťané každoročne.
Je to prírodné územie s obrovskou biodiverzitou a vodozádržnou schopnosťou, ktoré tu nadizajnovala príroda sama a ktoré tu v čase klimatickej krízy potrebujeme funkčné, zdravé a prekypujúce životom.
Zdieľať obsah na: