PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

A potvrdil nám, že to, že sme to tu vyčistili, už objavujú niektoré druhy. Pamätáte si ešte, čo je to „hilltopping“? V lete nás potešil tento živočích –  askalafus škvrnitokrídly (Libelloides macaronius), ktorý pre svadobné lety vyhľadáva v rámci lokality svojho výskytu nezarastené vyvýšené miesta. A to hnedé je očkáň medunkový (Hipparchia fagi). Pri párovacej stratégii má rád kopčeky so soliternym stromami. Samčeky sedia na kmeňoch, nízko položených konároch alebo skalkách a číhajú na prelietajúce samice ochotné k páreniu. tzv. vyčkávacia párovacia stratégia. Tak, snáď bola úspešná a postupne sa nám to tu bude vzácnymi druhmi hmýriť.

Zdieľať obsah na: