Posledný februárový víkend sa na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie konala už po tretí krát akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb. Táto cieľavedomá činnosť človeka už po stáročia formovala vŕby,  a tak zároveň aj kultúrnu krajinu Žitného ostrova. V pravidelných intervaloch, v závislosti od požadovaného materiálu, ľudia orezávali vŕbové prútie či konáre. Tenšie prúty slúžili na pletenie košíkov či vypletanie stien tradičných žitnoostrovských príbytkov. Hrubšie vetvy a konáre sa mohli využiť na konštrukciu stavieb alebo ako palivové drevo, keďže v tomto regióne bol vždy nedostatok tvrdých listnáčov. Stále viac ľudí je fascinovaných tradičnými remeslami a vŕba košikárska sa pomaly vracia aj do komerčného pestovania. 

Horšie je to s udržiavaním starých jedincov vŕby bielej či krehkej. Minimálne po piatich rokoch je potrebné konáre zrezať, aby nedochádzalo k rozlomeniu krehkého, starého kmeňa. Aj v súčasnosti je funkcia vŕb významná, slúžia ako vodné pumpy a predstavujú brehoochranné dreviny. Nezastupiteľná je však aj ich funkcia refúgia biodiverzity v premenenej, intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine.

Tieto vŕby sa na rozdiel od štandardnej dĺžky života dožívajú dvojnásobne vyššieho veku a vo svojich dutinách s práchnivým drevom poskytujú priestor na život a vývin veľkému množstvu stavovcov a bezstavovcov, čo je v tomto prostredí jeden z kľúčových cieľov projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Aj preto sa vyformovala skupina nadšencov – dobrovoľníkov, čo sa radi vracajú do SEV Dropie a v rámci víkendovej brigády pomáhajú s orezávaním vŕb v jeho okolí.

Tento rok sa akcie zúčastnilo spolu 25 ľudí rôzneho veku, profesie aj národnosti, ktorí zavítali na Dropie zblízka i z ďaleka. Okrem Slovákov sme privítali aj Španiela, Íra či Francúzku.

Po večeroch sa pri pohári muštu a limonády z domácich sirupov debatovalo o ekológii a udržateľnom spôsobe života. Zahrali sme si aj pexeso s témou tradičných odrôd jabĺk.  Zároveň bola možnosť vyskúšať si prácu s odpadovým materiálom – korkovými zátkami. Opäť sme sa utvrdili v názore, že recyklácia či opätovné používanie je najefektívnejšia forma minimalizácie odpadu.

Mnohé výrobky sa stali ozdobou príbytkov alebo kancelárii.

Počasie nám prialo, nálada bola príjemná a podarilo sa nám orezať vyše 10 vŕb.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, dovidenia o rok! Zdieľať obsah na: