PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Terénny monitoring populácie hraboša severského panónskeho prináša nové informácie.

Najlepší spôsob, ako vidieť reálny vplyv projektových aktivít, je priame pozorovanie stavu populácie cieľového druhu. Zoológovia z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského preto niekoľkokrát do roka navštevujú projektové lokality a vykonávajú pravidelný monitoring hraboša severského panónskeho. Aktuálne poznatky z terénu nám pomôžu pri samotnej realizácii projektu. Zároveň poskytnú dôležité informácie pre vedcov, nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. 

Tohtoročný jesenný monitoring priniesol potešujúce výsledky. Zistili sme, že na lokalite pri obci Čiližská Radvaň sa počet hrabošov v porovnaní s predošlými rokmi zvýšil. Lokalita Čiližská Radvaň je pritom jedna z najvýznamnejších lokalít na Slovensku. Nárast populácie bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený tým, že sa nám podarilo zvýšiť hladinu vody v jednom odvodňovacom kanáli a použili sme ho na zavodnenie krajiny. Dopomohli sme tak rozvoju mokrade, ktorá je pre hraboše severské panónske tým najideálnejším prostredím. 

Hoci sa z výsledkov monitoringu veľmi tešíme, netreba zabúdať na populačnú dynamiku. Početnosť hrabošov sa totižto môže v priebehu rokov meniť, a teda niekedy je vyššia a niekedy nízka. Práve preto budeme aj naďalej pravidelne monitorovať a vykonávať ďalšie opatrenia. Veríme, že vďaka ním zaistíme hrabošom dobré životné podmienky a zvýšime ich početnosť aj na ďalších miestach.

Zdieľať obsah na: