PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V oblasti Vnútrozemskej delty Dunaja v katastri obce Bodíky, sme v roku 2020 rozšírili pastvu kráv na nivných lúkach o približne 8ha. Na podporu biodiverzity sme okrem pastvy na lokalite, orezávali hlavové vŕby. V minulom roku sme tu orezali až 103 mohutných hlavových vŕb, ktoré boli aj v minulosti orezávané na hlavu.
Tento rok plánujeme v našich aktivitách pokračovať. V tejto sezóne tam plánujeme pásť 16 kráv.

Okrem praktických ochranárskych aktivít prebieha na lokalite aj entomologický monitoring, ktorý nám ukáže ako pastva a orezávanie hlavových vŕb pomohli lokálnej biodiverzite. Prvé výsledky z monitoringu už máme. V galérii sa môžete pokochať aj fotografiami z lokality a monitoringu hmyzu.

Zdieľať obsah na: