PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Karloveské rameno je jedným z mála čiastočne tečúcich dunajských ramien na celom slovenskom úseku Dunaja a obteká ostrov Sihoť – významný zdroj pitnej vody. V minulosti realizované vodohospodárske aktivity, mali za následok výrazné narušenie prepojenosti ramena s hlavným korytom Dunaja. Rameno pravidelne vysychalo a po vyšších vodných stavoch sa v ňom ukladali naplaveniny. Dôsledkom toho bola narušená prirodzená vodná dynamika ramena. Na celom úseku ramena boli v rámci revitalizácie odstránené nánosy a umelé násypy, ktoré tvorili neprirodzené bariéry. Prietočnosť ramena by sa tak mala zvýšiť v priemere o 94 dní v roku. Pripravili sme pre Vás krátky dokument o Karloveskom ramene a jeho revitalizácii.
Zdieľať obsah na: