PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Kolmé riečne brehy a hniezdne steny boli obnovené BROZ v rámci aktivity C1 v Zlatnej na Ostrove vo februári 2017 – v dĺžke 35 metrov a v Dobrohošti v máji 2017 – v dĺžke 40 m. Obidve lokality sa nachádzajú v CHVÚ Dunajské luhy.