PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Obnova hniezdnych stien v Bátorových Kosihách bola pripravená a realizovaná v úzkej spolupráci s miestnym zastupiteľstvom a starostom ako aj s miestnym občianskym združením „Brehuľa“. Na miestach, kde prebiehali práce boli umiestnené informačné tabuľa, ktoré oboznamovali miestnych obyvateľov s činnosťou, ktorá tam prebiehala. Lokality v Bátorových Kosihách boli obsadené aj pred rekonštrukčnými prácami, ale hniezdne steny postupne zarastali vegetáciou alebo erodovali. Pri obnove boli steny zväčšené a zvýšené, čím sa výrazne zlepšili podmienky  na hniezdenie brehulí. Zväčšená výška stien ako aj mokraď priamo pod hniezdnou stenou číslo 2, obnovená v rámci aktivity C.4 poskytuje lepšiu ochranu pred predátormi a podporuje úspešnejšie hniezdenie.
Zdieľať obsah na: