PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
obdobie párenia žiab, obnova mokradí BROZ

Vedeli ste, že rieky a mokrade sú z hľadiska pestrosti života považované za jedny z najbohatších ekosystémov?

Počas minulého storočia však bolo kvôli ľudským zásahom stratených takmer 90% z nich, s čím súvisí aj úbytok žiab. V minulosti boli preto „žabie koncerty“ počas jari bežnou súčasťou pobytu v prírode, v súčasnosti nájsť miesta, kde si ich môžeme užiť, je čoraz vzácnejšie.

Prečo je ochrana žiab dôležitá?

Na Slovensku žije 12 druhov žiab a všetky sú zákonom chránené. Žaby sú nenahraditeľnou zložkou ekosystému. Nielen, že regulujú hmyz, ktorým sa živia, ale žaby samotné sú zložkou potravy pre vodné vtáctvo, ako je napr. bocian čierny či volavka popolavá. Ochrana obojživelníkov je postavená na troch hlavných pilieroch – starostlivosť o existujúce biotopy, budovanie náhradných biotopov a ochrana obojživelníkov v čase migrácie. Isto ste zaznamenali práve snahy o záchranu ropúch pri migrácii. Zatiaľ asi najosvedčenejšou metódou je stavba zábran a následný prenos zozbieraných žiab cez vozovku. Na ceste za vodou totiž žaby často prechádzajú cez cestu a tak sa nechtiac stávajú obeťami cestnej premávky. V posledných rokoch je problémom aj sucho. Po úmornej ceste sa ropucha dostane na miesto, kde čakala vodu a nájde iba vyprahnutú zem. Žaby na jar vyhľadávajú stojaté kaluže, jazerá, mokrade aj pomaly tečúce vody, ktoré tieto druhy nevyhnutne potrebujú pre svoje rozmnožovanie. Závislé sú pritom na vode ale samozrejme aj na jej kvalite. V závislosti od druhu majú žaby nároky na osvetlenie vodnej plochy i jej hĺbku. Napr. vyslovene plytkú vodu obývajú kunky. Dôležitá je aj príbrežná vegetácia, ktorá zabezpečuje úkryt pre všetky vývinové štádiá žiab a na jar aj možnosť prichytenia vajíčok. Pre zimovanie žiab je zase dôležitý typ dna, do ktorého sa zahrabávajú. Jednoducho náhradou môžu byť záhradné jazierka, ktoré sú však často chemicky ošetrované.

Žaby a obnova mokradí

Celú škálu týchto požiadaviek dokážu zabezpečiť iba prírodné mokrade. Preto je nevyhnutné mokrade, ktoré boli odrezané od riečnych ramien alebo hlavného koryta z dôvodu splavnosti alebo produkcie elektrickej energie, obnovovať. Takto zrevitalizované mokrade zabezpečujú pre nás všetkých bezpečný a trvalo udržateľný zdroj pitnej vody a pre obojživelníky a ostatné živočíchy miesto na život.
Viac o našich aktivitách zameraných na obnovu mokradí sa dozviete tu.

Obnova vodných biotopov nie je dôležitá len z pohľadu ochrany jednotlivých druhov. Mokrade predstavujú unikátny systém na zadržiavanie vody, čím zabezpečujú povodňovú kontrolu, taktiež zabezpečujú chemickú filtráciu vody a tým vytvárajú trvalo udržateľný zdroj pitnej vody. Mokrade boli vždy súčasťou našej krajiny a naši predkovia ich využívali aj v predpovedi počasia. Stará pranostika hovorí, že kŕkanie žiab pred Jurajom signalizuje, že po Jure zmĺknu, pretože príde ešte zima. A hovorí sa, že keď si žaby robia žabince blízko alebo priamo v potoku, bude suchý rok, ale keď v mlákach, bude rok mokrý.

 

A pozvánka na koncert

Viete, že samce žiab sťahovaním a rozťahovaním mechúrikov vydávajú zvuky, ktorými lákajú samičky k páreniu. Už ste sa niekedy započúvali do ľúbostných árií žabích princov? Pokiaľ chcete počuť žaby v ich najlepšej forme, treba sa priblížiť k  mokradi a zostať nehybne stáť, aby žaby neboli stresované. Unikátnym miestom pre pozorovanie prírody, kde boli novo vytvorené mokrade, je Veľkolélsky ostrov pri Zlatnej na Ostrove. Už v marci tu býva počuť druhy ako skokan zelený, skokan štíhly či kunka červenobruchá. Ak ste z Bratislavy, oplatí sa urobiť si výlet do Vnútrozemskej delty Dunaja – Bodíkov a okolitých ramien, Vojky alebo Dobrohošte. Prípadne sa ísť prejsť k Čunovskému alebo Rusoveckému jazeru. Najlepší čas je tesne pred zotmením alebo skoro ráno.
Prajeme pekný zážitok!

Zdieľať obsah na: