PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
obnova kolmých riečnych brehov Petržalka

V rámci projektu LIFE BeeSandFish sa začiatkom marca 2021 začala na pravom brehu Dunaja (rkm 1865 až 1864) pod prístavným mostom naplánovaná obnova kolmého riečneho brehu ako prirodzeného hniezdneho biotopu brehule hnedej a rybárika riečneho.

Konkrétna lokalita pre obnovu kolmého riečneho brehu bola vybraná na základe odbornej štúdie a korešponduje s v minulosti hojne využívaným úsekom pre hniezdenie brehule hnedej. Posledné hniezdenie tu bolo zaznamenané v roku 2012. Od tohto obdobia postúpila degradácia brehu do takej miery, že brehule na lokalite nedokázali zahniezdiť.

Breh bude upravený v celkovej dĺžke 420 m, pričom úprava bude rozdelená do 5 úsekov. Práce sa netýkajú oblastí najviac využívaných ako pláže ani častí zarastených súvislou stromovou etážou. Úpravou brehovej línie budú vytvorené strmé steny brehov výšky od 1,5 m až 2,0 m, ktoré z ekologicko-biologického hľadiska vyhovujú pre hniezdenie brehule hnedej aj rybárika riečneho.

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

 • Je sťahovavý druh, ktorý k nám prilieta koncom apríla až začiatkom mája.
 • Je príbuznou lastovičiek a belorítok.
 • Živí sa hmyzom ako sú komáre a muchy, ktorý obratne chytá za letu vo vzduchu nad vodou alebo nad pasienkami a poľami.
 • Prirodzeným hniezdiskom sú kolmé riečne brehy; náhradné hniezdenie nachádza v umelo vytvorených kolmých hlinito-piesočných stenách napr. na štrkoviskách a v pieskovniach.
 • Vytvára väčšinou hniezdne kolónie, ktoré môžu obsahovať až stovky alebo tisíce hniezdnych párov.
 • V brehu si vyhrabáva hniezdnu noru, na konci s komôrkou, kam znáša 4 – 6 vajec.
 • U nás hniezdi 2x, obdobie hniezdenia trvá od mája do júla.
 • Zimuje v Afrike, kam od nás odlieta v júli až septembri (mláďatá odlietajú skôr).

Rybárik riečny (Alcedo athis)

 • je stály druh
 • na Slovensku sa vyskytuje tam kde má vhodné podmienky, pri riekach, potokoch, stojatých vodách i mŕtvych ramenách obrastených stromami a kriačinami
 • hniezdi v nore dlhej až 1 m, ktorú si vyhrabá­va v kolmých brehoch nad hladinou
 • hniezdi 2 krát do roka, v apríli až v júli. Znáša po 5 – 7 bielych vajíčok veľkosti 21-25 x 17-20 mm
 • živí sa prevažne malými rybkami
Zdieľať obsah na: