PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Ovce v Biskupiciach

Aj v roku 2021 sme využívali naše živé kosačky na udržiavanie biotopov v katastri Bratislava Ružinov. Sprostredkovávame vám pár krásnych záberov.

Hlavnými prínosmi pastvy sú:

  • potláčanie zarastania územia náletovými drevinami 
  • obnova územia formou rozširovania semien rastlín na telách zvierat a ich trusom
  • podpora špecifických druhov živočíchov viazaných na prítomnosť zvierat – na trus sú naviazane rôzne druhy chrobákov a tiež vtákov, ktoré sa nimi živia
  • efektívne potláčanie inváznych a alergénnych rastlín, ako napr. zlatobyľ (Solidago spp.), palina (Artemisia spp.) a ambrózia ( Ambrosia spp.)
  • zvyšovanie množstva a diverzity potravnej ponuky pre brehule (Riparia riparia), včeláriky (Merops apiaster), ale aj iné hmyzožravé vtáky
  • narúšanie povrchu pôdy kopytami, čo vytvára podmienky pre rozmnožovanie vzácnych druhov rastlín a optimálne podmienky pre rôzne životne formy hmyzu
Zdieľať obsah na: