PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
jasoň červenooký

Na lokalite jasoňa červenookého, jedného z našich najvzácnejších motýľov sme vyčistili približne 1 hektár sutín od náletových drevín. Keďže tento svetlomilný druh motýľa je náročný na dostatočný priestor s živnými a nektárodajnými rastlinami. Veríme, že tento zásah veľmi pomôže udržaniu tohto druhu na území a okrem iného podporí aj ďalšie druhy vzácnych rastlín a hmyzu.

Jasoň červenooký (Parnassius appolo) je jeden z našich najvzácnejších a najohrozenejších motýľov. Je to druh, ktorý u nás prežil od minulej doby ľadovej ako stepný relikt. Je viazaný na trávnaté skalnaté svahy a sutiny, ktoré boli v tých časoch omnoho rozsiahlejšie. Ešte okolo roku 1950 bolo známych asi 570 lokalít tohto druhu a to ich bolo isto omnoho viac, len neboli zdokladované vtedajšími zberateľmi. Dnes máme krajinu preskúmanú omnoho dokonalejšie a známych je cca 40–50 posledných miest, kde tento druh žije, často už na pokraji vyhynutia. Populácie sú malé, izolované a okrem zániku biotopov ich ohrozuje aj genetický inbreeding alebo vykrádanie lokalít nezodpovednými zberateľmi, ktoré by pri bohatých populáciách neboli reálnym problémom. Hlavnými faktormi, ktoré priviedli jasoňa na Slovensku do tejto situácie je zalesňovanie lokalít, často nepôvodnými drevinami, opustenie pasenia, protipožiarne opatrenia, ale aj postupná prirodzená sukcesia drevín. Na jednej z posledných lokalít v Strážovských vrchoch sme vyčistili približne 1 hektár sutín od náletových drevín, čím sme výrazne zlepšili podmienky pre prežitie tohto svetlomilného motýľa, ktorý je náročný na dostatočný priestor so živnými a nektárodajnými rastlinami. Okrem jasoňa sme týmto zásahom pomohli aj cenným nelesným biotopom s mnohými ďalšími vzácnymi druhmi. Na lokalite sa bude lepšie dariť aj ďalšiemu veľmi ohrozenému druhu, na ktorý sa zameriava LIFE PANALP, a to modráčikovi čiernoškvrnnému (Maculinea arion).

 

Húsenica jasoňa červenookého -na to aby sa z nej vyvinulo krásne imágo musí biotop, kde sa vyvíja spĺňať mnoho špecifických kritérií. napr. postupné zatienenie a vyššia vlhkosť môžu spôsobiť zvýšený úhyn, to vedie k zániku populácie, hoci tam stále rastú živné rastliny.

Húsenica jasoňa červenookého

Rozchodník biely (Sedum album), jedna z hostiteľských rastlín pre húsenice jasoňa červenookého. Rozchodníky vyžadujú erodované, skalnaté miesta a sutiny a teda jasoň tiež.

Zdieľať obsah na: