PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

V máji 2019 sa uskutočnila dvojdňová exkurzia do verejných prírodných záhrad v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy v spolupráci s projektom  Interreg V-A SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku. Exkurziu podporil aj BSK.

Spolu s pracovníkmi úradov mestských častí Dúbravka, Karlova ves a magistrátu a mestského úradu v Pezinku sme navštívili záhrady, kde sa uplatňujú postupy údržby bez chémie a s prihliadnutím na ekologické vzťahy v prírode. Počas exkurzie sme sa pozreli, ako vyzerajú výsledky prírodnej starostlivosti o zeleň v mestách a prediskutovali sme problémy zakladania lúk v mestskom prostredí. Dostali sme veľa inšpirácii ako zmeniť starostlivosti o zeleň v mestských častiach Bratislavy a okolia.

Navštívili sme Prírodnú záhradu v meste Tulln an der Donau v Rakúsku, Ukážky viacerých porastov kvitnúcich lúk rôzneho veku v obciach Lednice a Mikulčice, Centrum zelených fasád – Slavkov u Brna, mesto Prostějov – ukážky viacerých porastov lúk a Lúky v barokní zahrade v Kromeříři.

Zdieľať obsah na: