PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Pri Dunaji sa poriadne maká. Ďalšia časť vnútrozemskej delty Dunaja – najväčšieho riečneho klenotu Slovenska bude mať tečúcu vodu. V marci sa začali práce na obnove prvého ramena Kľúčoveckej ramennej sústavy. Od polovice 20. storočia boli všetky vtoky do ramennej sústavy uzavreté, čo viedlo k výraznému zanášaniu a degradácii celého systému. V rámci projektu LIFE (BeeSandFish LIFE 12 NAT/SK/001137) bude vtok medzi riečnymi kilometrami 1802 – 1803 opätovne napojený na Dunaj. Prečistený bude tiež 1 km dlhý úsek zaneseného koryta.   Záznam z prečisťovania ramena:
 
Zdieľať obsah na: