Dunajský Majster Umenia (Danube Art Master) je environmentálna umelecká súťaž určená pre deti zo všetkých podunajských krajín vo veku od 6 – 18 rokov. Organizuje sa pri príležitosti každoročných osláv Dňa Dunaja. Je to umelecká extravaganza, do ktorej sa zapájajú deti z krajín nachádzajúcej sa v povodí Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina).

Aj tento rok sa môže Vaša škola zapojiť do súťaže a získať zaujímavé ceny!

Stačí vytvoriť tím pozostávajúci z 2-8 žiakov od 6 do 18 rokov a na brehu rieky Dunaj alebo jeho prítokov vytvoriť environmentálne umelecké dielo z prírodných materiálov, alebo natočiť video.  Tento rok rozširujeme súťaž o možnosť prihlásiť aj prednes básne, pesničky, alebo predstavenia. Výtvory by mali niesť posolstvo o ochrane riek a vody.

 

Špecifikácia

Umelecké diela majú byť vytvorené z prírodných materiálov nájdených pri rieke. Kresby a maľby nie sú v súťaži akceptované. Minimálna veľkosť fotografií je 150 DPI.

Videá o dĺžke cca 1 minúta natočené na kameru, alebo telefón. Video animácie nie sú v súťaži akceptované.

Piesne o dĺžke cca 1 minúta a 30 sekúnd natočené na video.

Básne nie dlhšie ako na jednu A4.

Predstavenia o dĺžke cca 5 minút natočené na video.

 

Fotky a videá zašlite národným organizátorom na broz(at)broz.sk do 31. mája 2019.

O výsledkoch súťaže Vás budeme informovať do 7.6.2019.

 

Odovzdávanie cien sa uskutoční počas Dňa Dunaja na VD Čunovo dňa 27.6.2019.

 

Výherné diela z národného kola budú zapojené do súťaže v medzinárodnom kole pod záštitou Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj ICPDR.

Informácie o výhercoch minulého ročníka nájdete na: https://broz.sk/gratulujeme-vitazom-dunajsky-majster-umenia-2018/

 

Tešíme sa na Vaše práce!