PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Už prvý rok projektu LIFE Sub-pannonic sme začali s obnovou vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev. Jednou z lokalít je Fabiánka, časť najväčšej krasovej planiny Slovenského Krasu – Silickej planiny. Okrem špecifických podmienok prostredia je pre zachovanie tunajších travinno-bylinných biotopov dôležitá aj tradičná pastva. Na mnohých miestach sa však už niekoľko desiatok rokov nepáslo, a tak husto zarastajú krovinami. Hospodárom tieto pasienky pomáhame obnovovať. Nové plochy pre pastvu sú už pripravené. S pomocou oviec, kôz a kráv, sa postupne plocha začne meniť na pôvodný voňavý pasienok.

Plochy tesne po čistení v zimných mesiacoch síce vyzerajú ponuro…

 

…ale už v prvú jar sa zazelenávajú. Do dvoch-troch rokov sa biotopy obnovia na nerozoznanie. To je sila pôdnej semennej banky a pastvy! 🙂

Zdieľať obsah na: