PROJEKT: 3E MORAVA NATURE

Dňa 25.7.2019 sme zorganizovali prvý zo série cezhraničných workshopov zameraných na výmenu skúseností s pastvou oviec a kôz pre účely ochrany prírody. Projektovým partnerom zo Slovenska a Rakúska bola najprv odprezentovaná pastva kôz na projektovom území Devínska Kobyla. Na mieste boli predstavené a diskutované všetky aspekty pastvy: administratívne záležitosti, režim pastvy, starostlivosť, napojenie na envirovýchovu a návštevnosť.

V poobedných hodinách sme sa presunuli do Nove Bošáce, kde bol účastníkom odprezentovaný projekt obnovy starých, tradičných ovocných sadov.  Extenzívne sady sú po ich obnove udržiavané formou pastvy kôz a oviec. Boli prezentované skúsenosti s využitím pastierskych psov pri manipulácií so  zvieratami.

Zdieľať obsah na: