PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Pri príležitosti tohtoročného 25. výročia vzniku programu LIFE a 20. výročia vzniku Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa konal dňa 17.5. 2017 od 8:30 do 21:00 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave „Deň otvorených dverí“ projektu LIFE14  NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia širokého spektra organizácií rôznych sektorov: štátne inštitúcie (Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné lesnícke centrum, Vojenské lesy Záhoria, SHMÚ a ďalšie), zastúpenie EK na Slovensku, verejné inštitúcie (starostovia a poslanci MČ Devín a Karlova Ves, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislavský samosprávny kraj a ďalšie), súkromné nadácie (napr. Dunajský fond), neziskové organizácie a občianske združenia (SOVS Bird Life Slovensko, Živica, Daphne, OZ Naše Karpaty a ďalší), novinárska obec, súkromné firmy, zástupcovia zahraničných partnerov (Národný park Donau Auen v Rakúsku, Národný park Dunaj – Ipeľ v Maďarsku) a verejnosť.

Hlavnou súčasťou programu bola prezentácia doteraz realizovaných aktivít v regióne Podunajska (ktorý je projektovým regiónom), spoločných úspechov, ale aj poučení z neúspechov. V rámci verejnej diskusie boli načrtnuté výzvy do ďalších rokov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity a hlavne v rámci prebiehajúceho projektu LIFE.  Ako hlavná výzva a nutnosť bola identifikovaná konštruktívna spolupráca zástupcov všetkých sektorov pre pokrok v ochrane prírody aj tých, ktorí ochranu prírody nemajú priamo delegovanú zo zákona. Podujatie malo pozitívne ohlasy od zúčastnených.

Zdieľať obsah na: