PROJEKT: Ochrana a návrat stepných druhov vtákov na nížiny Slovenska

Krásne je na Hortobágy! Počas horúcich dní 21.-23. jún vyrazil náš projektový tím BROZ a SOS/BirdLife k maďarským susedom na networking do Národného parku Hortobágy (Hortobágyi Nemzeti Park). Spolu s partnerskou organizáciou projektu, SOS/BirdLife, sme si vymieňali vedomosti so skúsenými kolegami zo správy Národného parku Hortobágy a neziskovou organizáciou Hortobágyi Környezetvédelmi Egyesület-Hortobágy Environmental Association. Po národnom parku nás sprevádzal expert na slaniskové biotopy Zoltán Ecsedi. Dozvedeli sme sa o nových výzvach a plánoch v rámci prebiehajúceho projektu LIFE Sodic Wetland System a porovnali si skúsenosti aj s projektom LIFE Sub Pannonic.

Počas dvoch dní návštev sme peši preskúmali celú projektovú oblasť a prediskutovali presné požiadavky na manažovanie slaniskových a mokraďných biotopov, ktoré sú kľúčovými habitatmi slaniskových druhov vtákov ako sú: brehár čiernochvostý, kalužiak červenonohý, kačica chrapačka, ale aj stepných druhov: sokol kobcovitý, krakľa belasá, ľabťuška poľná a strakoš kolesár. Ochrana slanísk a mokradí je našou kľúčovou prioritou. Národný park Hortobágy vďaka citlivému manažmentu a podpore z projektov LIFE v súčasnosti zabezpečuje podmienky na hniezdenie mnohých druhov vtákov, vrátane tých, ktorých existencia je na Slovensku ohrozená alebo u nás už v dôsledku straty habitatov nehniezdia.

NP Hortobágy je lákadlom pre ornitológov z celého sveta. V budúcom roku sa tešíme na opačnú návštevu organizácie Hortobágyi Környezetvédelmi Egyesület-Hortobágy Environmental Association na našich projektových lokalitách. Radi ich u nás na Slovensku privítame.

Zdieľať obsah na: