PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Maloplošné mokrade v poľnohospodárskej krajine sú doležité nielen pre obojživelníky, vtáky a cicavce, ale sú domovom aj pre mnohé druhy motýľov a hmyzu. Často tu rastú orchideje a iné vzácne rastliny. V území európskeho významu Holubyho kopanice tu nájdeme aj krvavce, na ktoré sa viažu vzácne modráčiky ako na svoju živnú rastlinu. Pre moderné poľnohospodárstvo sú takéto plochy na prekážku, pretože ich nemôžu kosiť ťažkými traktormi a tak ich radšej obchádzajú a nechajú zarastať alebo sa ich snažia odvodniť. Ich obhospodarovanie často komplikuje aj zvlnený a nerovný terén. Pastvou by sa tieto vzácne plochy tiež zničili a tak nám ostáva túto mokraď po jej vyčistení len ručne kosiť a vyhrabávať. A keď to robíme, tak samozrejme mozaikovou kosbou, aby sme tie podmienky spravili ešte viac rozmanitejšie a aby tam zostalo dostatok kvitnúcich rastlín pre motýle.

Zdieľať obsah na: