PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
sobotnou prácou za záchranu biotopov

Dňa 23. októbra 2021 nadšený tím súčasných a bývalých zamestnancov DINPD a ich príbuzných venoval svoje sobotňajšie dopoludnie praktickej ochrane prírody v lokalite Szársomlyó v rámci projektu LIFE endemic PANALP. Na najjužnejšom mieste výskytu vzácneho a zraniteľného druhu Vincetoxicum pannonicum vyrúbali prerastené kríky a menšie stromy.

Tím DINPD viedol miestny strážca z národného parku Duna-Dráva, ktorý má danú lokalitu v svojom území. Previedol nás novovytvoreným panoramatickým „Colchicum“ chodníkom, špeciálnou kovovou plošinou postavenou nad zemou a vedúcou po okrajoch bývalého kameňolomu. Táto plošina zabraňuje poškodeniu jedinečnej flóry lokality zošľapom a zároveň poskytuje bezpečný spôsob pohybu pre návštevníkov. Najvyššie položené časti chodníka sú na dosah biotopov oboch prísne chránených druhov Vincetoxicum pannonicum a Colchicum hungaricum.

Zdieľať obsah na: