PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Viete, kde sa nachádzajú Pieskovcové Chrbty?
Ako to naši dobrovoľníci z geocachingu nazvali, na mieste, kde ani kešky nie sú.
A hoci kešky tu veru chýbajú, čo nechýba, je nádherná jemne zvlnená krajina Cerovej vrchoviny a jej cenná biodiverzita.
A hoci náš názov o tom nevypovedá, sústredíme svoje sily aj sem.
A práve vďaka projektu LIFE Subpannonic sa snažíme obnoviť aj 30 rokov nepasené pasienky kúsok pod Jesenským (okres Rimavská Sobota), ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000, ako Územie európskeho významu Pieskovcové Chrbty, práve pre ich dnes už vzácne pasienkové biotopy a druhy.
Zatiaľ čo sa kúsok po kúsku snažíme prebojovať rôznymi prekážkami v návrate pastvy na väčšiu časť lokality, zahryzli sme sa tento víkend aspoň do malej časti. Spolu so Správou CHKO Cerová vrchovinaa dobrovoľníkmi, geokešermi najmä z OZ Permoníci, sme vyčistili od náletov poniklecový kopček pri obci Drňa.
Táto aktivita by nešla bez miestnych hospodárov Bálintovcov, ktorý nám pomohli nielen pri čistení, ale zabezpečia aj následnú pastvu vyčistenej plochy svojimi kravami, aby opäť nezarástla a poniklecom sa darilo.
Ak máte záujem zúčastňovať sa našich dobrovoľníckych akcií, neváhajte sa nám ozvať na broz@broz.sk.
Zdieľať obsah na: