PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Tomáš Kušík, manažér projektu

Rybárik riečny, včelárik zlatý a brehula hnedá sa dočkali zlepšenia

Pozrite si krátky zostrih toho, čo sa nám za posledné roky podarilo zrealizovať na ochranu 3 druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej.
Zlepšovali sme ich potravné a hniezdne biotopy – stav riečnych ramien, v ktorých lovia potravu a v ktorých stenách hniezdia, obnovovali hniezdne steny priamo, či obnovovali pastvu, aby mali dostatok hmyzu ???

Bol to krásny projekt, ktorý už je v štádiu reportovania našich výsledkov Európskej Komisii a mierne nostalgického hodnotenia výsledkov. ? Užite si ich s nami.

Partneri projektu: Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH Prírodovedecká fakulta UK Vodohospodárska výstavba, š.p.,
Zdieľať obsah na: