PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Objav Dunaj

Vyzývame deti zo všetkých škôl, mimovládnych organizácií, klubov, centier a združení z oblasti povodia Dunaja, aby sa zapojili do súťaže Dunajsky Majster Umenia, ktorá od roku 2004 spája tisíce detí z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj. Súťaž má za cieľ povzbudiť deti k tomu, aby premýšľali o tom, čo pre ne životné prostredie znamená a spoznali hodnotu a dôležitosť riek. 

Aktivita je vhodná k predmetom: výtvarná výchova, prírodopis/biológia, zemepis/geografia Detaily súťaže: 

Účastníci musia byť z krajiny z povodia Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina). 

Súťažiaci budú rozdelení v troch súťažných kategóriach podľa veku v čase odoslania prihlášky nasledovne: 

– Juniori: 6-11 rokov 

– Dospievajúci: 12-18 rokov 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť buď ako jednotlivci, ako celá trieda alebo ako skupina (maximálne 4 osoby). 

Súťaž bude prebiehať na dvoch úrovniach: národnej a medzinárodnej. Po výbere v národnom kole budú víťazi súťažiť v medzinárodnom kole. 

Vyhlásené sú tri kategórie: umelecké dielo, video a mapa 

Ako pripraviť dielo? 

Deti by mali ísť na breh rieky (najvhodnejšie k Dunaju alebo k jeho prítoku) a zhotoviť tu svoj environmentálny výtvor (dielo, video, mapu) v znamení motta “Objavte Dunaj”. Zhotovené umelecké výtvory je potrebné odfotografovať, resp. natočiť video a poslať organizátorovi (pavlikova@broz.sk). Je potrebné zabezpečiť, aby boli súbory vo vysokom rozlíšení, neboli pokrivené, pripravené na tlač a aby sa dali ľahko prezerať. 

Dunajský majster umenia 2022

Technické údaje: 

  • Umelecké diela – mali by byť vytvorené z prírodných materiálov nájdených pri rieke. Príkladom druhu umenia je napríklad sochárstvo, koláž, móda a šperky a iné. Kresby a obrazy NEBUDÚ akceptované. Minimálna veľkosť digitálnych fotografií je 150 DPI a 3 MB. 
  • Videá – nemali by byť dlhšie ako 1 minútu. Môžu byť zaznamenané kamerou alebo telefónom. Animácie nebudú akceptované. Študenti môžu natočiť film, zahrať pieseň alebo vystúpiť.Titulky v anglickom jazyku sú povinné len v medzinárodnom kole. 
  • Mapy – mali by byť vytvorené vo veľkosti formátu A3. Mapa by mala obsahovať označenie svetových strán, vzdialenosť alebo mierku, legendu, symboly reprezentujúce rôzne objekty. Môže označovať výnimočné miesta (napr. hrad, pamiatka), významné miesta zvýrazňujúce prírodné

hodnoty, rekreačné miesta (pláže, parky, cyklotrasy, atď.) a tiež miesta, ktoré vyžadujú viac pozornosti (napr. v zlom stave, vyžadujúce vyčistenie alebo zaplavené zóny, atď.). Mapa môže tiež odhaliť niektoré zvláštne alebo menej známe fakty o rieke. Vyzývame študentov, aby popustili uzdu svojej kreativity a prezentovali všetky zaujímavé fakty a body na mape. Fotografie alebo skeny hotových máp je potrebné posielať vo vysokom rozlíšení. Minimálna veľkosť súborov je 150 DPI a 3 MB. 

Všetky fotografie a videá posielajte najneskôr do 09.10. 2022 organizátorovi národného kola: Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ na adresu: pavlikova@broz.sk. 

Ku všetkým fotografiám je potrebné priložiť nasledovné informácie: 

  • adresu školy 
  • názov diela 
  • mená autorov, alebo triedy, ak je to celotriedne dielo 
  • vek autorov 
  • meno a kontakt na pedagóga 

Výber víťazov: 

Národné kolo 

V národnom kole bude porota posudzovať rôzne formy umenia (10.10. 2022). Ceny sa v jednotlivých krajinách líšia a účastníkom sa odporúča, aby sa kvôli podrobnostiam skontaktovali s organizátorom. Desať najlepších výtvorov z národného kola bude zverejnených na oficiálnom účte súťaže na Instagrame. 

Medzinárodné kolo (11. – 25.10. 2022) 

V medzinárodnom kole bude jeden víťaz z národného kola v junioroch a jeden víťaz v dospievajúcich vo všetkých troch kategóriách posudzovaný medzinárodnou porotou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých krajín ICPDR. Rozhodnutie poroty je konečné a autor/autori zvoleného umeleckého diela budú korunovaní za “Dunajských majstrov umenia” “Danube Art Master”. 

Po skončení súťaže, bude usporiadaná výstava s fotografiami najlepších umeleckých diel z každej krajiny, spojená s medzinárodným podujatím organizovaným ICPDR. 

Online cena: 

Okrem hlavnej súťaže DAM sa najlepšie práce zo všetkých krajín zúčastnia aj online súťaže. Vyhlásené budú dve kategórie za Najobľúbenejšiu fotografiu a Najobľúbenejšie video. Súťaž bude prebiehať na facebookovej stránke Danube Art Master. O tieto ceny sa môžu uchádzať iba umelecké diela, ktoré oficiálne predložili organizátori národného kola. 

Organizátori: 

Globálne partnerstvo pre vodu strednej a východnej Európy (Global Water Partnership Central and Eastern Europe GWP CEE) a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR) 

Účasť v súťaži predstavuje súhlas víťazov s uverejnením mien a diel v publikáciách GWP CEE a ICPDR. GWP CEE a ICPDR si vyhradzujú právo použiť fotografie/videá zhotovené bez výslovného písomného súhlasu tých, ktorí sú súčasťou fotografií/videí.

Zdieľať obsah na: