PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
Model terénu s vyznačenými profilmi

Okrem návrhu revitalizačných opatrení, bolo súčasťou prípravnej fázy projektu LIFE WILDisland aj skenovanie projektových území technológiou LiDAR, ktorá funguje na princípe vysielania svetelných impulzov. Systémy LiDAR môžu zaznamenávať informácie od vrcholu stromu až po zem. Vďaka takýmto expertným dátam, sme získali mračná bodov s až neuveriteľnou presnosťou, napríklad aj pre vymedzenie oblasti povodia a reliktov pôvodných ramien. Tieto dáta budú slúžiť ako podklad pre projektantov. V projekte sa posúvame vpred a veríme, že všetko úsilie, nielen naše ale predovšetkým úsilie založené na aktívnej medzisektorovej spolupráci prinesie ovocie a najmä vodu tam, kde roky chýbala.  

Medveďovská ramenná sústava
Zdieľať obsah na: