PROJEKT: Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku
Brusel, 24.5. 2018 Európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella udelil v stredu (23.5.2018) v Bruseli ocenenia najlepším projektom programu LIFE+. Projekt BROZ, ktorý pripravili a realizovali v spolupráci s partnermi Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko a SON – Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, zameraný na ochranu dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku, Európska komisia ohodnotila v kategórii Príroda a Biodiverzita prestížnym titulom „Najlepší z najlepších“. Takéhoto uznania sa dostalo v každej z troch kategórií len trojici najlepších európskych ochranárskych projektov. Projekty boli nominované v kategóriách –  Životné prostredie, Príroda a biodiverzita a Klíma. Zo 420 ochranárskych projektov, podporených v rámci tohto programu naprieč celou Európou, sa do užšieho výberu dostalo 62 najlepších projektov. Slovensko malo v tejto vyberanej spoločnosti zastúpenie aj vďaka trom projektom, ktoré realizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci so svojimi partnermi. Ďalšie dva ocenené projekty BROZ sa venovali ochrane prírody Podunajska a ochrane vzácnych motýľov v Bielych Karpatoch. Európska komisia týmto vyzdvihla prínos vybraných projektov pre ochranu životného prostredia na celoeurópskej úrovni a vyjadrila vďaku a podporu oceneným riešiteľom. „Je veľmi dôležité, aby európske prírodné hodnoty zostali zachované, k čomu prispievate vy všetci svojim ochranárskym úsilím, za čo vám patrí obrovská vďaka,“ povedal eurokomisár počas svojho príhovoru zástupcom organizácií. Bratislavské regionálne ochranárske združenie projekt ochrany dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku realizovalo s partnermi Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko a SON – Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v rokoch 2012-2015 a obnovovalo v rámci neho hniezdne možnosti týchto druhov v mestskom prostredí. Osadili spolu až 10 000 búdok pre dážďovníky a netopiere a zachovali až 15 000 pôvodných hniezdnych možností. „Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a vnímame ho ako potvrdenie toho, že naše kažodenné ochranárske úsilie v teréne, ale aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť a komunikácia s kompetentnými orgánmi, majú veľký zmysel“, hovorí Tomáš Kušík, predseda združenia BROZ. Čítajte viac:  Projekt ochrany prírody na Slovensku získal európsky titul Najlepší z najlepších Najlepší z najlepších. Projekt ochrany dážďovníkov a netopierov zabodoval v Európe Projekt ochrany prírody získal európsky titul Najlepší z najlepších  

23 May 2018, Green Week 2018 – Green cities for a greener future – The Life Awards Ceremony
Belgium – Brussels – May 2018
© European Union / Patrick Mascart

23 May 2018, Green Week 2018 – Green cities for a greener future – The Life Awards Ceremony
Belgium – Brussels – May 2018
© European Union / Patrick Mascart

Zdieľať obsah na: