PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
Pripravujeme obnovu dunajských ostrovov

S partnermi DANUBEPARKS začíname nový projekt zameraný na celý tok Dunaja, ktorý prinesie obnovu bočných ramien a revitalizáciu ostrovov.

Dunajské ostrovy sa kedysi dynamicky vyvíjali, ramená, ktoré ich obtekali boli plné vody a dotovali lužné lesy a zdroje podzemnej vody. Aj takéto panenské ostrovy ešte máme, ale s postupujúcimi zmenami v koryte, plavebnou dráhou a protipovodňovými opatreniami sme zmenili charakter toku a tým aj vodný režim okolo väčšiny ostrovov. A práve takéto zmeny sa v rámci projektu WILDisland budeme snažiť naprávať. Pretože ostrovy sú cenné nielen ako biotop mäkkých lužných lesov. Sú to aj významné hniezdiská mnohých druhov vtákov a bočné ramená zase významné neresiská množstva rýb.
Prostredníctvom zlepšenia vodnej dynamiky v okolí dunajských ostrovov, zlepšíme aj biotopy, ktoré sa na týchto vzácnych územiach nachádzajú. Primárne ide o vzácny, ohrozený biotop vŕbovo-topoľového lužného lesa, ktorý z Európy postupne mizne, pretože sa okolo regulovaných tokov nevie dostatočne dobre obnovovať. Na Slovensku sa chystáme obnoviť rameno obtekajúce ostrovy pri obci Sap a pri obci Kližská Nemá.
Zdieľať obsah na: