PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

BROZ je koordinátorom umeleckej súťaže Dunajsky Majster Umenia na Slovensku, súťaže, ktorá od roku 2004 spája tisíce detí z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj. Cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby spoznali hodnotu a dôležitosť riek.

28. júna boli výsledky slávnostne vyhlásene v rámci podujatia Medzinárodný Deň Dunaja 2023, ktorý bol pre školy zorganizovaný v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku vo Vlčom hrdle. Víťazné tímy a jednotlivci súťažiaci v troch kategóriách – umelecké dielo, video a mapa – boli ocenení zaujímavými cenami ako napr. veľké textilné ryby či spoločenské hry. 

Okrem samotného vyhlásenia výsledkov na žiakov čakal bohatý sprievodný program v podobe vzdelávacích aktivít v rôznych stánkoch, plavby loďou, tematických tvorivých dielničiek z recyklovaných materiálov, či akvárium so živými rybami.

Na medzinárodnej úrovni sú organizátormi súťaže Globálne partnerstvo pre vodu strednej a východnej Európy (Global Water Partnership Central and Eastern Europe, GWP CEE) a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR).

Zdieľať obsah na: