PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Brehuľa hnedá

Náš developerský projekt v Petržalke bol úspešný. Obnovený kolmý riečny breh, ktorý sme tu realizovali v marci 2021, sa dočkal svojich obyvateľov. Postupne tu zahniezdilo až 500 párov brehúľ hnedých, ktoré svojou vzdušnou akrobaciou oživili túto časť bratislavskej prírody. Zdá sa, že najväčšia hniezdna kolónia v tomto roku na slovenskom úseku Dunaja, sa nachádza v Bratislave Petržalke. Je ich možné pozorovať z brehu, aj keď oveľa krajší pohľad sa naskytne z vody. Rozhodne ich však treba rešpektovať a zbytočne ich nerušiť. Umiestnili sme na breh zábrany, aby časť pláže, ktorú bežne využívajú ľudia na relax, zostala v čase hniezdenia týchto malých lastovičkovitých vtákov nerušená. Veríme, že všetci budú rovnako nadšení prítomnosťou brehúľ ako sme my a umožnia im pokojné vyvedenie mláďat.

Brehule v Petržalke

Breh bol upravený v celkovej dĺžke 420 m, pričom úprava bola rozdelená do 5 úsekov. Práce sa netýkajú oblastí najviac využívaných ako pláže ani častí zarastených súvislou stromovou etážou. Úpravou brehovej línie sú vytvorené strmé steny brehov výšky od 1,5 m až 2,0 m, ktoré z ekologicko-biologického hľadiska vyhovujú pre hniezdenie brehule hnedej aj rybárika riečneho.

Konkrétna lokalita pre obnovu kolmého riečneho brehu bola vybraná na základe odbornej štúdie a korešponduje s v minulosti hojne využívaným úsekom pre hniezdenie brehule hnedej. Posledné hniezdenie tu bolo zaznamenané v roku 2012. Od tohto obdobia postúpila degradácia brehu do takej miery, že brehule na lokalite nedokázali zahniezdiť. Ich opätovné zahniezdenie je najlepším dôkazom toho, že občas stačí prírode pomôcť naozaj trochu a ona sa chytí príležitosti a presadí.

Údržbou skolmenia brehov aj v budúcich rokoch veríme, že sa nám kolóniu brehúľ na území hlavného mesta podarí udržať.

Zdieľať obsah na: