PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V dňoch 24.- 25.9.2019 sa konala exkurzia, na ktorej boli odprezentované ukážky revitalizačných opatrení realizovaných počas projektu a v rámci organizácie nielen v lužných biotopoch Dunaja.

Spolu s pracovníkmi MŽP, miestnych úradov a inými „stakeholdermi“ sme mohli vidieť a zároveň aj s výkladom počuť ako sa po čase v ramennej sústave na lokalitách Dunajské kriviny (Dobrohošť), Kľučovec, Čilizká Radvaň, Virt, Kamenín a Veľký lél (Zlatná na Ostrove) mení krajina po našich zásahoch.

Zmeny súvisiace s osadením technických objektov v ramennej sústave – prehrádzok, napájacích objektov, priepustov a so sprietočňovaním majú za cieľ priviesť viac vody do dunajskej ramennej sústavy a umožniť jej pravidelné zaplavovanie vodou z Dunaja, tak ako to bolo prirodzené v minulosti pred výstavbou vodného diela.

Aj tieto nami realizované opatrenia napomáhajú zlepšovať miestnu klímu.

(autori fotografií: Filip Rovný a Ján Jenčo)
Zdieľať obsah na: