PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Športový a rekreačný areál ZŠ A. Dubčeka je navštevovaný rôznymi skupinami – športovcami, ktorí si prídu zabehať a zahrať loptové hry, deťmi zo základnej školy počas hodín telocviku ale aj po vyučovaní, družinármi počas vychádzky, škôlkarmi, mamičkami na materskej s detičkami, dôchodcami a cez areál tranzitujú aj ľudia, ktorí sa potrebujú dostať z predajne TESCO alebo zo zastávky autobusu domov do okolitých bytoviek. Vo večerných hodinách sa tu stretáva aj mládež. V areáli vykonáva údržbu – kosenie, vyprázdňovanie košov podnik Verejnoprospešných služieb Karlova ves, ktorí potrebujú prísť malými autami a kosačkami a mať prístup ku košom a koseným plochám. Preto je pri plánovaní opatrení potrebné zohľadniť požiadavky všetkých zainteresovaných skupín. Konečný plán by mal byť výsledkom čo najväčšieho konsenzu všetkých zainteresovaných a mal by zohľadňovať aj budúce úpravy areálu, napr. rekonštrukciu bežeckej dráhy. Takže napr. stromy by nemali byť nasadené tak blízko ku dráhe, aby vzniklo v budúcnosti riziko ich vyrúbania alebo poškodenia.

Aby sme zapojili všetkých hlavných aktérov, naplánovali sme si niekoľko stretnutí. Na tieto stretnutia sme si pripravili plán na papier veľkosti A3 a z farebného papiera sme povystrihovali symboly jednotlivých opatrení, ktoré chceme v areáli realizovať: stromy, kríky, hmyzie hotely, úle pre včely, úkryty pre ježkov, úkryty pre plazy, napájačky pre divo – žijúce zvieratá, klimatické jazierka, lúky atď.

Vyzeralo to takto:

Prvé plánovacie stretnutia sa uskutočnili so žiakmi so základnej školy. Najprv sme si prešli areál vonku:

Potom sme prilepovali farebné symboly a kreslili do plánov dnu v triedach:

Ďalšie plánovacie stretnutia sa uskutočnili s riaditeľom školy, zástupcami miestneho úradu, VPS Karlova Ves, Karloveským športovým klubom a miestnymi aktivistami.

Na základe vstupov z týchto stretnutí bol pripravený prvý návrh, ktorý sa na opätovných stretnutiach až do septembra 2019 upravoval podľa pripomienok. Výsledok je takýto:

Návrh s očíslovaním stromov

K jednotlivým zložitejším úsekom pani architektka nakreslila aj skice:

_DELIVER_skice_4B _DELIVER_skice_5 _DELIVER_skice_6

Skice umožňujú zladiť predstavy o budúcnosti areálu, lebo každý má trochu inú predstavu, kým sa niečo čo vidí a pochopí každý nedá na papier.

Plán je plán a je potrebné rátať s tým, že pri realizácii nastanú technické komplikácie, na základe ktorých bude nutné plán modifikovať. Napr. v zemi bude zakopaná betónová platňa a kvôli nej bude musieť byť strom posunutý inde. Alebo kôš bude niekde vadiť pri prechode polievaciemu autu, tak bude musieť byť aj ten presunutý inde. Až realita ukáže aké je to najsprávnejšie usporiadanie, ale tak už to v živote chodí.

Takéto podrobné plánovanie je užitočné a odporúčame to každému, lebo vznikne pri ňom množstvo výborných a jednoduchých nápadov. Ak sa dá, nebojte sa zapojiť do plánovania aj deti. Jednak sú zdrojom nezaťaženého pohľadu na svet, ale hlavne po plánovaní sa mení aj ich podhľad na realizované opatrenia v budúcnosti. Stromy a kry neberú ako prekážky, ktoré je možné aj ničiť, ale sami sa o ne starajú, polievajú ich a všímajú si ak by ich poškodzovali iní spolužiaci. V deťoch sa tak vytvára spolupatričnosť k priestoru, v ktorom sa pohybujú a spolutvoria ho. Podporujem v nich spoluzodpovednosť za svet v ktorom žijeme.  Je to ale časovo, organizačne aj finančne náročné. Toto plánovanie mohlo byť  uskutočnené s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdieľať obsah na: