PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
podpora biodiverzity na lokalitách sysľa pasienkového

Na viacerých lokalitách s výskytom sysľov pasienkových (v územiach európskeho významu Tisovský kras, Muránska planina a Chtelnica) zvyšujeme v týchto dňoch biodiverzitu vtákov a drobných cicavcov. V praxi to znamená, že rozvešiavame búdky pre sýkorky, škorce, dudky, plchy a pĺšiky alebo montujeme búdky pre vrabce na stavby, ak sa v blízkosti lokality nejaké nachádzajú. Je to aktivita, ktorú realizujeme paralelne s obnovou biotopov a podporou samotnej populácie sysľa pasienkového, s cieľom rozložiť predačný tlak na viaceré druhy a znížiť tak predáciu sysľov. Drobné vtáctvo a sysle sa zároveň pri útokoch dravcov navzájom upozorňujú.

Na viacerých lokalitách na Slovensku, kde syslie populácie ešte prežívajú, sa neustále stretávajú s problémom nedostatku potravy. Z krajiny zmizli remízky, stromoradia a sady s ovocnými stromami. Na poliach je pestovaná malá diverzita plodín s prevahou kukurice a repky. Syslie rodiny v prípade nedostatku potravy nevyvedú dostatok mláďat a nevedia sa ani dobre pripraviť na zimný spánok. Takéto drobné populácie teda zdecimuje navyše aj zima. Ak k tomu prirátame tlak predátorov – líšok, sokolov, jastrabov, tak syslie populácie naozaj dostávajú zabrať.

Vo vhodných životných podmienkach s dostatkom potravy by sa populácia s prirodzenými úbytkami zapríčinenými predáciou vysporiadala hravo a za každého strateného člena by si čoskoro zabezpečila náhradu. Avšak v malých populáciách bojujúcich o prežitie môže byť každá strata kľúčová. Navyše v prostredí s nedostatkom biodiverzity je často syseľ jedinou korisťou a predátori chodia poľovať vyslovene naňho.

Preto je dôležité podporovať na syslích lokalitách aj iné druhy, aby sme zvýšili celkovú biodiverzitu územia a pomohli tak syslím kolóniám, spolu s ďalšími opatreniami, zvýšiť svoje počty a stabilizovať sa. V Tisovskom krase sme tiež vysadili aj 40 ovocných stromov skorých letných odrôd jabloní, hrušiek a sliviek, ktoré spestria jedálniček syslej kolónii.

Zdieľať obsah na: