PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Motýle sú svojou konštitúciou fragilné živočíchy, ktoré potrebujú stabilné prírodné podmienky na svoje prežitie. Stabilita vs. fragilita, ktoré sa v motýľom svete potrebujú dopĺňať. Potrebujú veľmi špecifickú kombináciu biotopov pre svoje prežitie. Preto, aby prežili húsenice a tým pádom aj motýle, sú dôležité tzv. živné rastliny. Sú to rastliny, ktorými sa húsenice živia a na ktorých prežívajú. Niektoré v rámci projektu vysádzame, pretože sa kvôli zmenenému hospodáreniu v krajine strácajú aj so svojimi konzumentmi.

Takouto rastlinou je aj horec krížatý, živná rastlina modráčika horcového. Priamy výsev  je náročný, pretože semenáčiky sú v prvom roku subtílne, veľmi zle znášajú konkurenciu iných druhov rastlín, ale rovnako aj sústavné priame oslnenie. Východiskom pre rýchlu obnovu a podporu kolabujúcich populácií je popri vhodnom menežmente aj výsadba predpestovaných dvojročných semenáčov. Časť takto predpestovaných a vysadených rastlín je schopná kvitnutia už v treťom roku. Tieto horce zakvitnú v území európskeho významu Holubyho kopanice.

Zdieľať obsah na: